Archív kategorie ‘Nezařazené’

Ph.Dr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

02.04.2013

K teorii komunikace „non-verbal“

V průběhu studia se dozvídáme (určitě v předmětech orientovaných na obchod, marketing, řízení lidských zdrojů, podnikatelskou kulturu aj.) a v běžném životě máme možnost si ověřit, že umění komunikovat – nejen v rámci rodiny, zaměstnání, společenských kontaktů atd., ale také ve sféře ekonomických vztahů – staví mimo jiné na prostředcích s atributem „non-verbal“, jinak řečeno na signálech příznačných pro […]